Samlet bildegalleri - Bergetjønnvegen

 

Anleggsarbeid - status pr. 03.08.2017

 • revegetering-seksjon3-1
 • revegetering-seksjon3-2
 • revegetert-seksjon3

Simple Image Gallery Extended

 

Anleggsarbeid - status pr. 30.07.2017

 • seksjon5-slutt
 • seksjon5-videre
 • seksjon5

Simple Image Gallery Extended

 

Anleggsarbeid - status pr. 24.07.2017

 • seksjon5-1
 • seksjon5-2
 • seksjon5-underlag-duk

Simple Image Gallery Extended

 

Anleggsarbeid - status pr. 19.07.2017

 • seksjon_4-1
 • seksjon_4-2
 • start-seksjon-5-sett-mot-ost

Simple Image Gallery Extended

 

Anleggsarbeid - status pr. 13.07.2017

 • seksjon3-frem-til-vegskille-sett-mot-ost
 • seksjon4-sett-mot-vest
 • start-seksjon4-sett-mot-ost

Simple Image Gallery Extended

 

Anleggsarbeid - status pr. 11.07.2017

 • el-tilknytning
 • ny-trase-mot-ost
 • ny-trase-mot-vest

Simple Image Gallery Extended

 

Anleggsarbeid - status pr. 06.07.2017

 • vegskille-etter-bakken-mot-nord
 • vegskille-etter-bakken-mot-ost
 • vegskille-etter-bakken-vegen-videre-mot-vest

Simple Image Gallery Extended

 

Anleggsarbeid - status pr. 05.07.2017

 • bakken_nedover
 • bakken_oppover_med_tipp
 • kabelstrekk
 • toppen_av_bakken_traktor

Simple Image Gallery Extended

Årsmøte 2017

05.08.2017 Rondane Høyfjellshotell kl. 15:30

Agenda

· Godkjenning av dagsorden

· Presentasjon av styre og møtedeltagere

· Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

· Styrets årsberetning med navneliste over veilagets medlemmer, vedtekter og kart

· Regnskap og budsjett

· Fastsettelse av årskontingent (ubebygde tomter betaler ikke kontingent)

· Anvendelse av disponible midler

· Valg av Styremedlemmer, revisor og valgkomite

 

Saker fra styret:

· Skiferskilt ved innkjøring til vei.

· Fremtidig Bom. Settes opp hvis behov. Presentasjon av løsninger

· Vedlikeholdskontrakt for vedlikehold av vei med Runaa AS ved Håkon Nårstad

· Foretaksnummer. Registrere veilaget fra 01.01.2018 i Foretaksregisteret som forening.

· Bruk av vei ved tunge arbeider.

 

Innkomne saker

Ingen

 

Eventuelt

Veglaget Bergetjønnvegen ble stiftet i november 2016. Tillatelse til bygging/utbedring av vegen ble gitt av formannskapet i Sel kommune 13. juni 2017, sak 2017/215. Arbeidene med vegen ble igangsatt 3. juli 2017.

Første ordinære årsmøte avholdes 5. august 2017 kl. 15:30 på Rondane Høyfjellshotell.

>> Gjeldende vedtekter

 

 

 

Kart - Bergetjønnvegen

Trasekart med vegløpene for Bergetjønnvegen inndelt i seksjoner, med innlagte bilder og kommentarer.

Traseen er tegnet på frihånd over satellittbilde etter fattig evne og er ikke aldeles nøyaktig.

 

Styre 2017/2018:
Stig Rogne (leder)
Harald Brustad (kasserer)
Kristian H Resset (sekretær)
Trond Bergsvendsen (varamedlem)


Historikk:

Interimstyre 2016/2017:
Stein Aune (leder)
Harald Brustad (kasserer)
Kristian H Resset (sekretær)
Stig Rogne (varamedlem)

 

{emailcloak=off}