Kart - Bergetjønnvegen

Trasekart med vegløpene for Bergetjønnvegen inndelt i seksjoner, med innlagte bilder og kommentarer.

Traseen er tegnet på frihånd over satellittbilde etter fattig evne og er ikke aldeles nøyaktig.